Zarûrât-I Dîniyye Nedir, Esasları Nedir? Zarûrât-I Dîniyye Kaç Tanedir?

Zarurat-ı Dîniyye Nedir? 
Zarurat-ı Diniyye kelimesinin lügat anlamı dinde inanılması ve uygulanması farz olan temel ilkelerdir. Dinin en temel ilkesi Tanrı’ın varlığına ve birliğine inanç etmektir. Buna özetlemek gerekirse Tevhid denir. 
Zarurat-ı Diniyye Esasları Nedir?
Dinde mecburi kabul edilen tüm esaslar, zarurat-ı diniyyenin kapsamına girer. Buna bakılırsa Tanrı’ın tüm buyruk ve yasakları, zarurat-ı diniyyenin esaslarını oluşturur. Bunların başlangıcında Tanrı’a, Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar gelen tüm peygamberlere, ahiret gününe, meleklere ve Kuran’ı Kerim’e inanç etmek gelir. 
Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Hz. Muhammed’e indirilen vahiyler, dinin dogmalarıdır. Bunlar değiştirilemez ve eleştirilemez. Kuran’ı Kerim’de bildirilen ve her Müslüman’ın harfiyen uyması ihtiyaç duyulan dini kurallar, zarurat-ı diniyyenin esaslarıdır.  Zarurat-ı Dîniyye Kaç Tanedir?
Zarurat-ı Diniyye 3 tanedir. 
1- İtikadi Esaslar 
 Birleştirme 
Birleştirme, İslam’ın temelini oluşturur. Her Müslüman, Tanrı’ın bir ve tek olduğuna, ondan başka İlah olmadığına inanır. Birleştirme inancı, kelam ilminde Ehad; tasavvufta ise Vahdet-i Vücut adıyla bilinir.
 Nübüvvet 
 İslam inancına bakılırsa ilk peygamber Hz. Adem, son peygamber ise Hz. Muhammed’dir. Tanrı, buyruk ve yasaklarını bildirmek için her kavme elçi göndermiştir. Hz. Musa, Hz. Lut, Hz. İbrahim, Hz. Nuh ve Hz. Eyüp, Kuran’ı Kerim’de geçen öteki peygamberlerdir. Müslümanlar, tüm peygamberlere inanırlar. Bu da nünüvvet inancının bir parçasıdır. 
 Mead 
 Ahiret inancına özetlemek gerekirse mead denir. 
 2- Temel İbadetler  
 Namaz (Salat), oruç, hac, zekat (infak) ve Tanrı’ın birliğine şehadet etmek, temel ibadetler içinde yer alır. 
 3- Haram Kılınan Şeyler
 Tanrı’a şirk koşmak, haram yiyecek, zina yapmak, yalan söylemek, kara çalma atmak, kul hakkı yiyecek ve öteki haram kılınan şeyler zarurat-ı diniyyede yer alır. 
 

Son Dakika Haberler