Yiğitbaşı Nedir, Kime Denir? Yiğitbaşının Görevleri Nedir?

Yiğitbaşı Nedir?Eski dönemlerde esnaf gruplarının düzenini ve güvenliğini elde eden milis kuvvetler Yiğitbaşı olarak anlatılır. Bir çeşit yerel milis kuvveti olarak da öne çıkarlar. Görevleri içinde esnaf loncalarının kararlarını ele alan, yöneten kişiler şeklinde değerlendirilirler. Doğal milis kuvvetlerinin ile erlerinin başlangıcında bulunan ve onları yöneten şahıs yada kişilerdir. Cumhuriyet öncesi dönemlerde düzeni ve güvenliği sağlamak amaçlı mühim bir yapıya sahiplerdir.Yiğitbaşı Kime Denir?Esnaf loncalarını korumak, yönetmek ve düzenini elde eden görevliler Yiğitbaşı olarak anlatılır. Belirli bir yönetim biçimi içinde mahallemiz kuvveti olarak il erlerinin başlangıcında yer alırlar. Böylece herhangi bir mesele teşkil ettiğini de yada bir hücum olduğunda bu mevzuda göreve dahil olurlar. Osmanlı Devleti’nde bilhassa hükümete bağlı olarak vazife icra eden milis kuvvetlerinin başındaki kişilerdir.Yiğitbaşının Görevleri Nedir?Esnafın başlangıcında yönetici olarak ve güvenliğini sağlamak amaçlı bulunan görevliler yiğitbaşı olarak anılır. Ek olarak Osmanlı döneminde pek fazlaca değişik görevi üstlenmişlerdir.- Esnafın meseleleri ile yakından ilgilenirler.- Lonca yönetimi ve düzeni ile güvenliğini sağlar.- Kethüda adına esnaf kadı mahkemelerini temsil ederler.- Esnafa verilmiş olan cezaları yerine getirirler.- Usta haline gelecek kalfalar için lüzumlu kanaati yerine getirirler.- Ustalık törenleri gerçekleştiği vakit kethüdaya yardım eden şahıs yada kişilerdir.Bu görevleri ile cemiyet içinde ticari açıdan esnaf ve lonca eşliğinde belli bir seviye sağlarlar.
 

Son Dakika Haberler