Tanzimat Şiiri Nedir, Temsilcileri Kimlerdir? Tanzimat Şiiri Özellikleri Nedir?

Tanzimat Şiiri Nedir?
Tanzimat süreci Osmanlı İmparatorluğunun 1839 ile 1876 yılları arasındaki 37 senelik süreci kapsamaktadır. Bu zamanda pek oldukça temsilci değişik şiirlerde eserler vermiş ve bu eserlere Tanzimat Şiiri adı verilmiştir. Tanzimat şiir alanında pek oldukça yenilik yapılmıştır. Bu zamanda Batı edebiyatından şiir çevirileri yapılmıştır. Bilhassa Fransız Edebiyatından 700’den fazla şiir çevirisi yapılmıştır. 
Tanzimat şiirinin divan şiirine bağlı kalmış olduğu unsurlar şekil alanında görülmektedir. Tanzimat döneminde halk şiirine ve hece veznine olan ilgi artmış fakat divan şiiri ve aruz eski hakimiyetini de sürdürmeye devam etmiştir. Bu zamanda şiirdeki değişimin temelleri Şinasi tarafınca atılmıştır. 1860 yılından ilkin Fransızcadan yapmış olduğu çeviri şiirlerinde yeni ve değişik şekiller ve üslup görülmektedir. Tanzimat Şiiri Temsilcileri Kimlerdir?
Tanzimat süreci birinci dönem ve ikinci dönem olmak suretiyle ikiye ayrılmaktadır. Bu zamanda birbirinden değişik şairler pek oldukça eserler vermiştir. Buna nazaran birinci dönem Tanzimat şairleri şunlardır:
 
 – Şinasi (1826-1871)
 – Ziya Paşa (1825-1880)
 – Namık Kemal (1840-1888)
 İkinci dönem Tanzimat şiir temsilcileri ie şunlardır:
 – Recaizade Mahmut Ekrem (1847-1914)
 – Abdülhak Hamit Tarhan (1852-1937)
 – Muallim Naci (1850-1893)
 Tanzimat Şiiri Özellikleri Nedir?
 Tanzimat dönemindeki şairleri şiirlerin mevzusu ve anlatımını büyük seviyede değiştirmişlerdir. Bu anlamda bilhassa Namık Kemal pek oldukça emek verme yapmıştır. Tanzimat süreci şiirlerin özellikleri şunlardır:
 – Şiirlerde yeni düşünce ve mevzular ortaya çıkmıştır.
 – Dilde sadeleştirme yapılmaya çalışılmış fakat başarı göstermiş olunamamıştır.
 – Birinci Tanzimat döneminde kaside, gazel ve bunun benzer biçimde biçimler kullanılırken ikinci dönemde Fransız şiirlerinden etkilenilmiştir.
 – Şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır.
 – Mevzu bütünlüğüne dikkat edilmiştir.
 – Birinci dönemde çoğu zaman siyasal ve toplumsal mevzular işlenirken, ikinci dönemde duygusal ve kişiler mevzulara ağırlık verilmiştir.
 – Birinci dönemde şiirlerde dışa dönük bir yapı vardır. İkinci dönem ise içe dönük olmaktadır.
 – Birinci dönemde dil sadedir. İkinci dönemde dil daha ağır olmuştur.
 – Birinci dönem şairleri divan şiirlerinden etkilenmişlerdir. İkinci dönemde ise şairler estetiğe ehemmiyet vermemiştir.
 – Bu zamanda şiirlerde çoğu zaman kanun, seviye, bayrak ve millet kavramları işlenmiştir. 
 

Son Dakika Haberler