Madenci ailelerine büyük destek: Prim borçları siliniyor

Amasra’da meydana gelen ve 41 madencinin yaşamını yitirdiği maden kazasının arkasından mühim bir adım atıldı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önergeyle madenci yakınlarına desteğin kapsamı genişledi, 2003 öncesi, 2014 sonrası sınırlaması da kaldırıldı. Desteklerden Haziran 2003-Mayıs 2014 tarihleri arasındaki kazalarda yaşamını yitiren madencilerin aileleri de yararlanacak. Düzenlemeye gore, kömür ve linyit madenlerinin yeraltı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen madencilerin ailelerine, hiçbir şart aranmaksızın ölüm aylığı bağlanacak.Ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin noksan olan kısmı, Gömü ve Maliye Bakanlığı’nca ödenecek.
Mevcut uygulamada SSK’lı çalışanlara ölüm aylığı bağlamak için 5 yıl sigortalı olma, 900 prim günü gerekiyor. Prim gününün fiili çalışmayla elde edilmesi zorunluluğu bulunmuş olduğu için borçlanma ile kazanılan günler dâhil edilmiyor. Meydana getirilen düzenlemeyle madencilerin SGK’ya olan prim borçları da silinecek. Yürürlükteki düzenlemede evlatlarından ebeveyne ölüm aylığı için her türlü kazanç ve irattan elde edilmiş gelirin asgari ücretin net tutarından daha azca olması, SGK’dan aylık, gelir bağlanmaması gerekiyor.Artık bu kurallar uygulanmayacak. Hem ölüm aylığı, hem ölüm geliri bağlananlar yüksek olanın tamamını, düşük olanın yarısını alacak.
YAZILI BAŞVURU YAPILMASI ZORUNLU
Hak sahiplerinin yasa değişikliğinden yararlanarak ölüm aylığı bağlatabilmesi için Toplumsal Güvenlik Kurumu’na yazılı talepte bulunmaları gerekiyor. Talepte bulunanlara, yasanın yürürlüğe girmiş olduğu zamanı takip eden aybaşından geçerli olmak suretiyle gelir ve aylık bağlanacak.
Geçmişe yönelik ödeme yapılmayacak. Yaşamını kaybedenlerin yakınlarına bir kişilik istihdam hakkı tanınacak. Ölen kişinin yakınlarından biri kamuda devamlı işçi olarak istihdam edilecek. İstihdam hakkından sırasıyla eş ve evlatlarından birisi, eşi ve evladı yoksa kardeşlerinden biri yararlanacak.

Son Dakika Haberler